Селскостопанска академия Институт по аграрна икономика

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" - ISSN 0205-3845, е издание на Селскостопанска академия и е с периодичност 4 броя годишно.
Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие "Отчетност и контрол на селското стопанство". През 1964 г. е преименувано на "Икономика и механизация на селското стопанство". От 1968 г. до 1987 г. излиза под името "Икономика на селското стопанство", а от 1988 г. до днес е под името "Икономика и управление на селското стопанство”.
Списание "Икономика и управление на селското стопанство” е единственото в България специализирано научно издание по проблемите на аграрната икономика и политика, институционалната икономика, формите на собственост, приватизацията, пазарния механизъм и маркетинг, икономическите аспекти на социологията, информационните проблеми на управление, иновационната и кредитна политика.
В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български или английски език (по желание на авторите).

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Отговорен редактор
Проф. дин ЮЛИЯ ДОЙЧИНОВА
Проф. д-р АНДРЕЙ КОВАЛСКИ
Проф. д-р КРАСИМИРА КЪНЕВА
Проф. д-р НЕЛИ БЕНЧЕВА
Проф. д-р СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
Доц. д-р ДАВИДЕ ВИАДЖИ
Доц. д-р ИВАН БОЕВСКИ
Доц. д-р МИНКА АНАСТАСОВА-ЧОПЕВА
Доц. д-р НИНА КОТЕВА
Доц. д-р ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА

Зам. отг. редактор
АЛБЕНА ИВАНОВА, тел.: 0897 098 908

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" се реферира в следните реферативни издания: CAB CABABSTRACTS - Agriculture Database, AGRICOLA - Agriculture Online Access, PENSOFT (Subject Classification), Slovak Agricultural Library, ВИНИТИ - Реферативен журнал, Систематический указатель иностранной литературы на ЦНСХБ - Русия, Электронный каталог журналов.
Списание "Икономика и управление на селското стопанство" e включено в AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

Печат - БПС ООД

Търсачки

Български

Международни

Институции

Български

Международни

Онлайн ресурси

Български

Международни

Университети и колежи

Български

Международни