Съдържание на брой 1/2015 г.

ОБЗОРИ

Н. Котева, Д. Николов, М. Анастасова-Чопева, П. Кировски, М. Младенова - Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. I част

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Х. Башев - Методически подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство

М. Анастасова-Чопева - Оценка и прогноза на потребителското поведение на селските домакинства до 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Д. Николов, Т. Радев, П. Борисов, Х. Гирай, Т. Бал, М. Чагла Ормеджи Карт - Вторични ефекти от управлението на ландшафта върху икономиките в селски ра йони на България и Турция

А. Митева - Проблеми на прилагане на европейската схема за управление и одит на околната среда (ЕMAS) в България

Т. Стоева, Д. Хайтова - Възможности и тенденции за развитието на зеленчукопроизводството в селските райони

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. „ИУСС” БР. 1/2015 г.

Съдържание на брой 2/2015 г.

ОБЗОРИ

Н. Котева, Д. Николов, М. Анастасова-Чопева, П. Кировски, М. Младенова - Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. II част

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Д. Митова - Възможности и предизвикателства пред някои сектори на българското земеделие в рамките на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции управление и ефективност

П. Борисов, Т. Радев, Д. Николов - Ефект от прилагане на мерките по ПРСР 2007–2013 за подобряване на конкурентоспособността на земеделския сектор

П. Борисов, Д. Николов, Т. Радев - Оценка на ефекта от прилагане на подход ЛИДЕР на ПРСР 2007–2013 върху развитието на селските райони

Р. Белухова-Узунова, Д. Атанасов - Тенденции в нивото на концентрация и структурата на земеделските стопанства в България след присъединяването към ЕС

В. Мендева> - Използване на реалните опции по метода на „дървото на решенията“ при оценка на инвестициите в животновъдните стопанства

НОВИ КНИГИ

Нобухиро Тцубои - Земетресението, цунамито и ядрената авария Фукушима през март 2011 г. – ефекти върху японското селско стопанство и хранителния сектор (Храбрин Башев и Фусао Ито, 16 януари 2015 г.)

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. „ИУСС” БР. 2/2015 г.