ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 4/2009
(AUTHOR INDEX)

Анастасова, М. - цитирана от Ж. Бумбарова-Начева във “Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС” - № 4/2009 г.
Бъчварова, С. - цитирана от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Вачевска, Д. - цитирана от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Гатев, К. - цитиран от Ж. Бумбарова-Начева във “Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС” - № 4/2009 г.
Йончева, Т. - цитирана от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Кънева, К. - цитирана от Ж. Бумбарова-Начева във “Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС” - № 4/2009 г.
Маламова, Н. - цитирана от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Николов, Д. - цитиран от Х. Башев в “Стратегическо управление на фермата” - № 4/2009 г.
окита, С. - цитиран от И. Върляков и Г. Годинов в “Еволюция от централно управление и планиране към местно самоуправление и държавно регулиране на регионалното развитие у нас” - № 4/2009 г.
Петров, С. - цитиран от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Петрова, И. - цитирана от Ц. Ковачева в “Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС” - № 4/2009 г.
Накиева, И. - цитирана от Х. Башев в “Стратегическо управление на фермата” - № 4/2009 г.
Freebairn, J. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Frohberg, K. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Gellynck, X. - cited by H. Bachev in “Strategic Management of Farm” - № 4/2009.
Hartmann, m. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Masters, W. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Monk, E. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Oson, K. - cited by H. Bachev in “Strategic Management of Farm” - № 4/2009.
Pearson, S. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.
Vermeire, B. - cited by H. Bachev in “Strategic Management of Farm” - № 4/2009.
Williamson, O. - cited by H. Bachev in “Strategic Management of Farm” - № 4/2009.
Winter-Nelson, A. - cited by A. Aleksiev, D. Czvetanov in “Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria” - № 4/2009.