ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 6/2008
(AUTHOR INDEX)

АНАСТАСОВА-ЧОПЕВА, М. - цитирана от П. Димитрова, В. Тодоров в “Симулационна прогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.” - № 6/2008 г.
АНДРИКОПУЛУ, Е. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
БЪЧВАРОВА, С. - цитирана от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
ВАЧЕВСКА, Д. - цитирана от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
ЙОНЧЕВА, Т. - цитирана от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
МАДЖАРОВА, С. - цитирана от П. Димитрова, В. Тодоров в “Симулационна прогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.” - № 6/2008 г.
МАЛАМОВА, Н.- цитирана от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
МАНДЗАРИ, Е. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
МАНДЗАРИС, И. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
МАРАВЕЯС, Н. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
МУЦАЦОС, Д. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ПАНАГУ В. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ПАПАИЛИЯС Т. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ПЕЗАРОС, П. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ПЕТРАКОС, Г. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ПЕТРОВ, С. - цитиран от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
ПЕТРОВА, И. - цитирана от Ц. Ковачева в “Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС” - № 6/2008 г.
РУМЕЛИОТИС, П. - цитиран от Д. Петропулос, С. Дракопулос в “Сравнителен анализ за структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на ЕС” - № 6/2008 г.
ХАДЖИЕВА, В. - цитирана от П. Димитрова, В. Тодоров в “Симулационна прогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.” - № 6/2008 г.
Янакиева, И. - цитирана от П. Димитрова, В. Тодоров в “Симулационна прогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.” - № 6/2008 г.
ROSMARY, F. - cited by D. P. Petropoulos, S. Drakopoulos in “ Comparative Analysis of the Structural Characteristics of the Agricultur Sektors of Greece and the New Member-states of the European Union” - № 6/2008.