ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 6/2007
(AUTHOR INDEX)

Анадолиев, Г. - цитиран от М. Атанасова и М. Николова в “Проблеми и перспективи при отглеждането на лешника в България” - № 6/2007
Атанасова, Т. - цитирана от Б. Иванов в “Фактори, определящи размера на стопанства в млечния сектор” - № 6/2007
Башев, Х. - цитиран от Б. Иванов в “Фактори, определящи размера на стопанства в млечния сектор” - № 6/2007
БенЧева, Н. - цитирана от Ю. Джабарова в “Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България” - № 6/2007
Василева, Е. - цитирана от Ю. Джабарова в “Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България” - № 6/2007
ДойЧинова, Ю. - цитирана от П. Йовчевска и В. Гайдарска в “Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство” - № 6/2007
Дуков, Д. - цитиран от А. Новакова и др. в “Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене” - № 6/2007
Загоров, О. - цитиран от П. Йовчевска и В. Гайдарска в “Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство” - № 6/2007
Захаров, А. - цитиран от А. Новакова и др. в “Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене” - № 6/2007
Иванов, Б. - цитиран от И. Боевски в “Кратък преглед на теориите за коперацията” - № 6/2007
Каварджиков, Л. - цитиран от М. Атанасова и М. Николова в “Проблеми и перспективи при отглеждането на лешника в България” - № 6/2007
КоваЧева, Ц. - цитиран от Б. Иванов в “Фактори, определящи размера на стопанства в млечния сектор” - № 6/2007
Кожухаров, Х. - цитиран от Ю. Джабарова в “Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България” - № 6/2007
Младенова, М. - цитирана от Б. Иванов в “Фактори, определящи размера на стопанства в млечния сектор” - № 6/2007
Найденов, Я. - цитиран от П. Йовчевска и В. Гайдарска в “Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство” - № 6/2007
Недев, Н. - цитиран от М. Атанасова и М. Николова в “Проблеми и перспективи при отглеждането на лешника в България” - № 6/2007
Николова, Н. - цитирана от П. Йовчевска и В. Гайдарска в “Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство” - № 6/2007
ТанЧев, С. - цитиран от А. Новакова и др. в “Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене” - № 6/2007
Терзиев, Д. - цитиран от Б. Иванов в “Фактори, определящи размера на стопанства в млечния сектор” - № 6/2007
Aston, G. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Baldwin, R. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Bonus, H. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Brodova, M. - cited by Pl. Yovchevska and V. Gaydarska in Biofuel from Animal Products a Component of the Multifunctionality of Agriculture - № 6/2007
Cave, M. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Coase, R. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Cumbers, A. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Downs, A. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Dulfer, E. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Ehiri, J. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Engelhard, W. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Fairman, R. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Furuboth, E. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Grabosky, P. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Gunninghman, N. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Hanel, A. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Hasselmann, E. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Heasman, M. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Henson, S. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Hutter, B. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Leigh, R. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
McEwan, J. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Morris, G. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Munkner, H. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories -
North, D. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
№ 6/2007
Olson, M. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Rawl, J. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Richter, R. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Sinclaier, D. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Smallbone, D. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Wagner, K. - cited by Pl. Yovchevska and V. Gaydarska in Biofuel from Animal Products a Component of the Multifunctionality of Agriculture - № 6/2007
Whitehead, A. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Wiliamson, O. - cited by I. Boevsky in Brief Review of the Cooperation Theories - № 6/2007
Yapp, C. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007
Yin, R. - cited by N. Malamova in Main Factors for Abiding with European Requirements for Food Safety of Small and Middle-size Enterprises in Great Britain - № 6/2007