ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 6/2006
(AUTHOR INDEX)

Ангелова, В. - цитиран от П. Горанова и В. Динкова в "Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти” - бр. 6/2006
Балабанов, И. - цитиран от Г. Желязков, Г. Костов Лъчов, Д. Дохчева в "Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор” - бр. 6/2006
БанЧев, П. - цитиран от П. Горанова и В. Динкова в "Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти” - бр. 6/2006
Георгиев, Ив. - цитиран от П. Горанова и В. Динкова в "Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти” - бр. 6/2006
Капитански, Й. - цитиран от М. Анастасова-Чопева в "Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС” - бр. 6/2006
Костов, Г. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006
Кънева, К. - цитиран от М. Анастасова-Чопева в "Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС” - бр. 6/2006
МинасЯн, Г. - цитиран от Г. Желязков, Г. Костов Лъчов, Д. Дохчева в "Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор” - бр. 6/2006
Михайлов, М. - цитиран от М. Анастасова-Чопева в "Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС” - бр. 6/2006
Младенов, М. - цитиран от Г. Желязков, Г. Костов Лъчов, Д. Дохчева в "Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор” - бр. 6/2006
Отузбиров, Ж., Р. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006
Петков, Л. (2005) - цитиран от Г. Желязков, Г. Костов Лъчов, Д. Дохчева в "Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор” - бр. 6/2006
Петков, Л. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006
Clarence, W. Jensen - цитиран от П. Горанова и В. Динкова в "Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти” - бр. 6/2006
Fischler, F. - цитиран от Р. Попов, И. Боевски в "Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и бъдещето на българските земеделски кооперации” - бр. 6/2006
Gramer, Gail L. - цитиран от П. Горанова и В. Динкова в "Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти” - бр. 6/2006
Jordan, B. D. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006
Ross, S. A. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006
Westerfield, R. W. - цитиран от Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска в "Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми” - бр. 6/2006