ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 3/2006
(AUTHOR INDEX)

АНАСТАСОВА, М. - цитиран от Х. Башев в "Оценка на устойчивостта на българските ферми” - бр. 3/2006 г.
БЪЧВАРОВА, С. - цитиран от В. Манолова и А. Живондов в "Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи” - бр. 3/2006 г.
ВАСИЛЕВ, Д. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
ГЕОРГИЕВА, Н. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
ДИМИТРОВ, Д. - цитиран от В. Манолова и А. Живондов в "Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи” - бр. 3/2006 г.
ДИМИТРОВА, Ц. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
ДИМОВА, Г. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
ДОЧКОВА, Б. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
ЖЕЛЕВ, К. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
ЙОВЧЕВСКА, П. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
МАДЖАРОВА, С. - цитиран от Х. Башев в "Оценка на устойчивостта на българските ферми” - бр. 3/2006 г.
МИТОВА, Д. - цитиран от Х. Башев в "Оценка на устойчивостта на българските ферми” - бр. 3/2006 г.
МИЦОВ, В. - цитиран от Х. Башев в "Оценка на устойчивостта на българските ферми” - бр. 3/2006 г.
МИЧЕВ, Г. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
МЛАДЕНОВА, М. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
НАНЕВА, Д. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
НЕДКОВ, Н - цитиран от М. Атанасова в "Проблеми при производството и търговията с розов цвят и продукти, произведени от него” - бр. 3/2006 г.
ПЕЕВА, Р. - цитиран от А. Алексиев и И. Пенов в "Ролята на социалния капитал за устойчивото изпозване на раздробената земя в България” - бр. 3/2006 г.
ПОПОВ, И. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
ПЕНЕВ, Т. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
РИСИНА, М. - цитиран от В. Манолова и А. Живондов в "Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи” - бр. 3/2006 г.
СТЕФАНОВА, П. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
СТОЙКОВА, М. - цитиран от Е. Василев и Т. Кертиков в "Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах” - бр. 3/2006 г.
ХАДЖИЕВА, В. - цитиран от Х. Башев в "Оценка на устойчивостта на българските ферми” - бр. 3/2006 г.
ХИНКОВСКИ, Ц. - цитиран от М. Михайлова-Тонева в "Овцевъдството - състояние, пазар и селекция” - бр. 3/2006 г.
ЯНАКИЕВА, И. - цитиран от В. Манолова и А. Живондов в "Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи” - бр. 3/2006 г.
Astier, M. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Benoit, M. - cited by M. Stoykova in Techno-Economic Efficiency of the Sheep Breeding in Massif Central, France and North Central Region of Bulgaria
Bhatt, D. - cited by M. Zarkova in Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Areas - № 3/2006
Brklacich, M. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Bryant, C. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Chen, F. A. - cited by M. Zarkova in Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Areas - № 3/2006
Chloupkova, J. - cited by A. Aleksiev, I. Penov in The Role of Social Capital in the Sustainable Use of Fragmented Land in Bulgaria - № 3/2006
Fischler, F. - cited by R. Popov in The Development of Bulgarian Agricultural Farms Under Conditions of the Application of the Common Agricultural Policy of EU - № 3/2006
Gatzweiler, F. - cited by A. Aleksiev, I. Penov in The Role of Social Capital in the Sustainable Use of Fragmented Land in Bulgaria - № 3/2006
Gibson, J. P. - cited by M. Mihailova-Toneva in Sheep-breeding - State, Market and Selection
Hansen, J. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Harris, D. L. - cited by M. Mihailova-Toneva in Sheep-breeding - State, Market and Selection
James, J. W. - cited by M. Mihailova-Toneva in Sheep-breeding - State, Market and Selection
Kindt, R. - cited by M. Zarkova in Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Laignel, G. - cited by M. Stoykova in Techno-Economic Efficiency of the Sheep Breeding in Massif Central, France and North Central Region of Bulgaria
Laishangbam, S. - cited by M. Zarkova in Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Areas - № 3/2006
Lopez-Ridaura, S. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Masera, O. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Areas - № 3/2006
Newman, S. - cited by M. Mihailova-Toneva in Sheep-breeding - State, Market and Selection
Nooteboom, B., - cited by A. Aleksiev, I. Penov in The Role of Social Capital in the Sustainable Use of Fragmented Land in Bulgaria - № 3/2006
Rose-Ackerman, S. - cited by A. Aleksiev, I. Penov in The Role of Social Capital in the Sustainable Use of Fragmented Land in Bulgaria - № 3/2006
Smith, B. - cited by H. Bachev in Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms - № 3/2006
Tothmeresz, B. - cited by M. Zarkova in Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Areas - № 3/2006
Tournadre, H. - cited by M. Stoykova in Techno-Economic Efficiency of the Sheep Breeding in Massif Central, France and North Central Region of Bulgaria
Wilton, J. W. - cited by M. Mihailova-Toneva in Sheep-breeding - State, Market and Selection