Съдържание на брой 5/2005 г.

Р. Попов - 70 години институт по аграрна икономика

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Г. Кьосев, Н. Стоянов, П. Йовчевска, М. Атанасова, С. Бъчварова, Б. Георгиев, А. Русенов - Регионални аспекти в развитието на аграрното производство във връзка с присъединяването на страната към ЕС

Ц. Ковачева, И. Петрова, Н. Маламова, М. Драганов, д. Трифонов, С. Бъчварова, С. Петров - Адаптация на предприятията за храни и напитки към условията на Общия  европейския пазар - ресурси и бариери

И. Янакиева, Н. Иванова, Р. Попов, Д. Митова - Дефинирането на необлагодетелстваните райони в България - етап в подготовката за прилагане на ОСП на ЕС

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

В. Хаджиева, Д. Митова, М. Анастасова, Хр. Башев, В. Мицов,  С. Маджарова - Планиране на устойчивото развитие на земеделското стопанство

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

К. Кънева, М. Младенова, Н. Котева, Х. Башев, М. Рисина, В. Хаджиева, Д. Митова - Ефективност, устойчивост и конкурентоспособност на земеделските стопанства в България

Я. Славова, Н. Иванова, Ц. Ковачева, М. Атанасова, а. Симова, М. Ангелова, М. Петрова, М. Драганов, к. Терзийска, В. Върбанов - Конкурентоспособност на аграрния износ на международния пазар - оценка, проблеми, предизвикателства

И. Драганова, Р. Попов, С. Бъчварова, В Хаджиева, М. Анастасова, Н. Маламова, О. Боюклиев, Я. Славова, Н. Стоянов, П. Йовчевска, И. Петрова - Селските райони у нас - възможности за развитие

АГРОТУРИЗЪМ

М. Атанасова, К. Кънева, М. Анастасова, В. Мицов, Г. Станкова, С. Бъчварова, С. Маджарова - Развитие на селския  и  аграния туризъм в България